FotoNoir har ingen fysisk lokation, men er et online websted ejet af privatperson med interesse for fotografering.

E-mail: fotonoir.post@gmail.com